„Moja ręka jest przedłużeniem procesu myślenia - kreatywnego procesu”. Tadao Ando.
Iwona Kosicka: zajmuję się głównie projektowaniem sztuki użytkowej, realizuję meble, lampy, tekstylia, modę. Fotografuję, maluję, projektuje logotypy oraz strony www, we Wrocławiu oraz w internecie, prowadzę autorski koncept: Studio SKUP. Pierwsze takie miejsce, z pracami rzemieślników a także artystów, tworzących kolekcje dla spersonifikowanego odbiorcy. Zamówisz w nim przedmioty, wykonane tylko dla Ciebie i tylko w Polsce. Poprzez Studio, chcę odnowić w świadomości konsumentów, znaczenie wyrazu rzemiosło. Słowo często uważane za staromodne, ukrywa wysoką kulturę pracy, niezwykłe umiejętności i ponad przeciętnie uzdolnione osoby. Wolne chwile spędzam blisko natury: z dobrą książką i zdrową kuchnią.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Najlepsza praca dyplomowa wydziału Architektury Wnętrz. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Brała udział w wielu konkursach, zdobywając między innymi: Rdzeń Designu w Machina Design Awards 2009 za kolekcję lamp „ARANA” oraz Rdzeń Designu w Machina Design Awards 2010 za kolekcję lamp Ledy Dredy, Danfoss Bronze Award 2008 w Danii za Huśtawkę Emocji. Laureatka konkursów: Fortis Young Design 2009, PRODECO 2008.
Iwona Kosicka - CV

“My hand is the extension of the thinking process - the creative process.” Tadao Ando.
Iwona Kosicka: I primarily design applied arts, I create furniture, lamps, textiles and fashion. I take photographs, paint, design logos as well as websites. I run an original concept in Wroclaw and on the internet: Studio SKUP. The first place of such kind with craftsman works and artists, who create collections designated for an individual recipient. You can order there objects manufactured exclusively for you and solely in Poland. It is the meaning of the word craftsmanship that I want to restore in the consciousness of the consumers by the Studio. The word, that is commonly regarded as old-fashioned, hides high work culture, unique skills and unusually gifted persons. I generally spend free time close to nature: with a good book and healthy cuisine. Graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw, Interior Design and Industrial Design. Best dissertation at the Department of Interior Design. Her works were presented in both individual and collective exhibitions. She participated in numerous competitions, being awarded with, inter alia: Rdzen Designu (the Core of the Design) at Machina Design Awards in 2009 for the “ARANA” lamps collection and Rdzen Designu at Machina Design Awards in 2010 for the “Lady Dredy” lamps collection, Danfoss Bronze Award 2008 for Hustawka Emocji (Emotion Swings) in Denmark. Winner of Fortis Young Design 2009 and PRODECO 2008 competitions.

Wystawy / Targi / Festiwale / Exhibitions / Fairs / Festivals /
Babski Dizajn w Rapperswil
Wroclove Design Festival
Babski Dizajn Zamek Cieszyn
Kids Love Design Festiwal
Dziecinada Stalowa Wola
W Dobrej Formie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Design in Poland Transition to Modernity Genewa
Etnoinspiracje Muzeum Narodowe
Arena Design Days Poznań
Gdynia Design Days
Art Terrarium BWA Olsztyn